English
 
   
Om Magita System Fiberoptik Kraftkabel Kanalisation va Nyheter Offert förfrågan
 
 

Lågspänning
Mellanspänning
Högspänning

I ett nära samarbete med General Cable erbjuder vi ett komplett sortiment av kraftkabel och tillbehör för byggnation och underhåll av elnät.
Sortimentet omfattar produkter mellan 1-500 kV

  • Lågspänning 1-12kV Cu eller Al
  • Mellanspänning 12-24 kV  Cu eller Al
  • Högspänning upp till 500 kV
  • Sjökabel