English
 
   
Om Magita System Fiberoptik Kraftkabel Kanalisation va Nyheter Offert förfrågan
 
 

Om Disablot
Affärsidé
Kvalite och Miljö
Leverantörer
Referenser

Om oss

Vi arbetar med världsledande tillverkare av produkter för elnät och kan erbjuda ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för byggnation och underhåll av elnät. Sortimentet omfattar produkter mellan 1-500 kV

Vi har ett heltäckande sortiment av produkter för byggnation av optokabellösningar för infrastruktur, installation och industri. Vi arbetar med världsledande tillverkare och har ett uttalat fokus på kavlitet och miljömedvetande. Våra kunder återfinns bland entreprenörer, installatörer, nätägare, kraftbolag, energiverk och kommuner.

Vi ställer höga krav avseende kvalitet och kräver därför att våra leverantörer är certifierad enligt ISO 9001 eller motsvarande. Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter fokuserar vi på att påverka vår miljö så lite som möjligt, därför ställer vi även krav på att våra leverantörer skall vara certifierade enligt våra leverantörer är certifierade enligt ISO 14000 eller motsvarande.

 

Affärsidé

Disablot AB´s affärside är att leverera högkvalitativa kablar, produkter och komponenter inom fiberoptik, kraft och kabelskydd. Vi arbetar med världsledande tillverkare inom respektive område och lagerför prudukter för snabba och exakta leveranser.